call call

خدمات تعمیر دستگاه میندری و BT 09190162712

c6ea1eb7e28944278a8ce892423ff76d

شرکت آنالیز تشخیص فارمد پایتخت ارائه دهنده خدمات تخصصی اتوانالایزر های بیوشیمی برند میندری و BT این شرکت با بکار گیری مهندسین مجرب در حوزه خدمات سرویس و نگهداری اتوانالایزر های بیوشیمی آمادگی عقد قرارداد با کلیه ازمایشگاه های سطح کشور را دارد دستگاه سلکترا ،کووت سلکترا،کاپ سلکترا،سلکتراe،سلکترا بیوشیمی،قیمت اتوانالایزر سلکترا،میندریBS200،میندری 200،میندری 480،میندری bs 380،میندری […]